Zakup podręczników, a także innych artykułów szkolnych niezbędnych każdemu uczniowi to niemały wydatek, którego nie można ominąć. Książki, zeszyt...